ASSOCIACIÓ CATALANA RECER

Amb la voluntat de contribuir en la defensa dels drets i llibertats civils i polítiques des de la vessant jurídica.
Constatada la regressió a escala mundial, verificable per nombroses innovacions i reformes legislatives de diferents països, sovint referents històrics del liberalisme ideològic, entre els quals l’Estat francès i el conjunt de la Unió Europea, convé aportar des de l’òptica catalana, una anàlisi de les seves causes, canals de materialització i conseqüències sobre la població.

La nostra intenció: conscienciar la població afectada, enfortir la denúncia i avançar en l’alternativa de progrés, justícia i pau.

Les dades aportades per fer possibles les aportacions econòmiques no reben cap mena de tractament per part nostra, no són acumulades a cap arxiu i tampoc són remeses a terceres persones o entitats nacionals o internacionals