APORTACIONS

Les dades aportades per fer les aportacions econòmiques no reben cap mena de tractament per part nostra, no són acumulades a cap arxiu i tampoc són remeses a terceres persones o entitats nacionals o internacionals. No és la nostra voluntat analitzar qui col·labora al projecte RECER i per tant cap mena de dada serà tractada.

TARGETA O PAYPAL

EUR

TRANSFERÈNCIA

Transferència internacional, al compte de Perpinyà:
BAN: FR76 1710 6000 2930 0078 5693 479
BIC: AGRIFRPP871

HELLO ASSO

Empresa social de gestió de donatius:

Anar a HelloAsso

Per qualsevol mena d’aclariment podeu contactar amb l’Associació Catalana recer al correu electrònic info@associaciorecer.cat o consultar la política de Protecció de Dades.